Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Comparative Evaluation of the Rule Based Approach to Representation of Adaptation Logics

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Valsts budžeta finansējums izglītībai
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Comparative Evaluation of the Rule Based Approach to Representation of Adaptation Logics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Pētniecības platforma Neviena
Autori Lauma Jokste
Atslēgas vārdi Adaptation process evaluation, Adaptive enterprise applications, Adaptivity, Rule based adaptation
Anotācija Due to the rapid growth of business processes digitalization, enterprise applications cover more and more business and daily life functions thus becoming more complex. Complex enterprise applications often deal with low users’ satisfaction of usability. This problem can be solved by implementing adaptation algorithms in enterprise applications, so they can be adjusted for specific context situations and specific users’ needs. Some adaptation logics representation techniques are complex and require specific knowledge and skills to manage and modify adaptation process. In this paper rule based adaptation approach is introduced where rules are used as means to manage and modify adaptation process. Rules are easy to read and understand, thereby rule based adaptation should ensure elastic, transparent and easy administrable adaptation process. The goal of this paper is to test this statement by carrying out a comparative adaptation logics representation evaluation experiment. During the experiment participants are required to complete tasks which include different forms of adaptation logics representation (code, rules and models). Experiment results are analyzed by qualitative and quantitative measures such as users’ understandability of applications behavior when adaptation case occurs and users’ satisfaction with adaptation logics representation. Experiment results are summarized and are to be used for further development of the study.
DOI: 10.17770/etr2019vol2.4156
Hipersaite: http://journals.rta.lv/index.php/ETR/article/view/4156 
Atsauce Jokste, L. Comparative Evaluation of the Rule Based Approach to Representation of Adaptation Logics. No: Environment. Technology. Resources: Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. Vol.2, Latvija, Rēzekne, 20.-22. jūnijs, 2019. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 2019, 65.-69.lpp. ISSN 1691-5402. e-ISSN 2256-070X. Pieejams: doi:10.17770/etr2019vol2.4156
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 30397