Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: An Approach for Polynomial Regression Modelling Using Construction of Basis Functions

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā An Approach for Polynomial Regression Modelling Using Construction of Basis Functions
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Gints Jēkabsons
Jurijs Lavendels
Atslēgas vārdi Polynomial regression, subset selection, basis function construction, heuristic search, state space
Anotācija Polinomu regresijas modelēšanā parasti tiek izmantota apakškopas izvēles pieeja. Šajā pieejā tiek pieņemts, ka izvēlētā fiksētā iepriekš definēto bāzes funkciju kopa satur apakškopu, ar kuru pietiek, lai pietiekoši labi aprakstītu mērķa sakarību. Taču mēs uzskatam, ka nepieciešamo bāzes funkciju kopa visbiežāk nav zināma un to ir jācenšas uzminēt vai izvēlēties, izmantojot pieredzi. Daudzos gadījumos tas nozīmē sarežģītu (un ilgu) mēģinājumu un kļūdu procesu, kas var ģenerēt funkciju kopas, ar kurām, pat izmantojot heiristiskas pārmeklēšanas metodes, strādāt ir nepraktiski pat problēmās ar mērenu sarežģītību. Ērtāks veids būtu ļaut modelēšanas metodei pašai konstruēt bāzes funkcijas, kas tai ir nepieciešamas regresijas modeļu izveidei ar pietiekamu paredzēšanas spēju. Rakstā tiek apskatīta polinomu regresijas modelēšanas pieeja ar automātisku bāzes funkciju konstruēšanu, izmantojot heiristisku pārmeklēšanu. Lietotājam modeļu izveidei nav iepriekš jādefinē bāzes funkciju kopa. Pētījumu rezultātā tika izstrādāta apskatītās pieejas instance – jauna regresijas modelēšanas metode, kas spēj ģenerēt jebkuras sarežģītības polinomus. Lai novērtētu piedāvāto metodi, tā tiek salīdzināta ar divām labi zināmām un bieži lietotām apakškopas izvēles metodēm, izmantojot kā mākslīgus tā arī reālās pasaules datus.
Atsauce Jēkabsons, G., Lavendels, J. An Approach for Polynomial Regression Modelling Using Construction of Basis Functions. Lietišķās datorsistēmas. Nr.34, 2008, 138.-149.lpp. ISSN 1407-7493.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3040