Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Learners’ Support in Intelligent Tutoring Systems

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Learners’ Support in Intelligent Tutoring Systems
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Alla Anohina-Naumeca
Atslēgas vārdi Intelligent tutoring, problem-solving modes, feedback
Anotācija Rakstā ir aprakstīta pieeja, kas uzlabo apmācāmā atbalstu, laikā kad apmācāmais risina praktiskas problēmas intelektuālā mācību sistēmā. Pieeja ir izstrādāta, balstoties uz esošo sistēmu trūkumu identificēšanu. Tā nodrošina divus problēmrisināšanas režīmus un izmanto divlīmeņu mājienu modeli. Katrā problēmrisināšanas režīmā pieejamie atgriezeniskās saites veidi ir specificēti. Mājienu modeļa izmantošanas algoritmi ir doti. Saskaņā ar piedāvāto pieeju apmācāmais risina problēmas tādā režīmā, kas ir vislabāk viņam/viņai piemērots, un saņem vispiemērotāko mājienu. Piedāvātās pieejas realizācijas detaļas intelektuālā mācību sistēmā Minimaksa algoritmam ir aprakstītas
Atsauce Anohina-Naumeca, A. Learners’ Support in Intelligent Tutoring Systems. No: Proceedings of the 5th International Conference on Emerging E-LearningTechnologies and Applications, Slovākija, Stara Lesna, 6.-8. septembris, 2007. Stara Lesna: ICETA, 2007, 177.-182.lpp. ISBN 978-80-8086-062-5.
ID 3047