Nozares riska novērtēšana Latvijas celtniecības nozarē
LU 77. Starptautiskā zinātniskā konference. Dalīšanās ekonomikas attīstības tendences: tēžu krājums 2019
Irina Voronova, Konstantins Didenko

Nozares riska novērtēšana Latvijas celtniecības nozarē


Atslēgas vārdi
nozare, risku novērtēšana

Voronova, I., Didenko, K. Nozares riska novērtēšana Latvijas celtniecības nozarē. No: LU 77. Starptautiskā zinātniskā konference. Dalīšanās ekonomikas attīstības tendences: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 17.-17. janvāris, 2019. Rīga: Latvijas Universitāte, 2019, 1.-3.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196