Apkārtējās vides iedarbības faktoru ietekmes izvērtēšana uz polipropilēna kompozītu ar dabas izcelsmes piedevām īpašībām
RTU 61. studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes: Dizaina tehnoloģiju apakšsekcija 2020
K. Kārkliņš, Remo Merijs-Meri, Ivans Bočkovs

Jaunu materiālu izgatavošana no atjaunojamiem un dabīgiem resursiem, kas ir ar augstu kvalitāti un īpašībām, ir ļoti aktuāla un globāla mēroga tēma. Dabīgo izejvielu izmantošanai ir daudzas priekšrocības, piemēram, tās ir vērtīgas – uzlabo kompozīta īpašības, videi draudzīgas un atbalsta zaļo ekonomiju. Dabīgās šķiedras jau tiek plaši pielietotas autobūvē, iepakojumu ražošanā, mājsaimniecības precēs, kā arī būvniecībā pateicoties to vieglajam svaram un zemajām izmaksām [1]. Kompozīti, kas stiegroti ar dabīgajām šķiedrām, ir ļoti jutīgi pret apkārtējās vides faktoru ietekmi. Dati par mitruma ietekmi uz kompozītmateriālu, kas stiegroti ar dabīgajām šķiedrām, un to īpašību izmaiņām ilgtermiņa ekspluatācijas laikā ir ļoti svarīgi, lai šos kompozītmateriālus izmantotu āra vajadzībām [2]. Pētījuma mērķis ir izgatavot kompozītmateriālus, izmantojot dabīgās šķiedras, kas iegūtas no lauksaimniecības blakusproduktiem – kviešu un auzu sēnalām, kā stiegrojošo materiālu, analizēt to mehānisko un termisko īpašību izmaiņas apkārtējo dabas faktoru ietekmē.


Atslēgas vārdi
-
Hipersaite
http://alephfiles.rtu.lv/TUA01/000074057_e.pdf#page=20

Kārkliņš, K., Merijs-Meri, R., Bočkovs, I. Apkārtējās vides iedarbības faktoru ietekmes izvērtēšana uz polipropilēna kompozītu ar dabas izcelsmes piedevām īpašībām. No: RTU 61. studentu zinātniskās un tehniskās konferences tēzes: Dizaina tehnoloģiju apakšsekcija, Latvija, Rīga, 20.-24. aprīlis, 2020. Rīga: RTU, 2020, 20.-20.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196