Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Baltijas jūras aļģu biorafinērija

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Pētniecības projekti
Aizstāvēšana: 10.12.2020 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12 k-1, 115. auditorijā
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Baltijas jūras aļģu biorafinērija
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Pētniecības platforma Enerģija un apkārtējā vide
Pētījumam izmantotās RTU zinātniskās iekārtas
  • Digital Microscope
  • Temperature and Humidity Chamber
Autori Karīna Bāliņa
Atslēgas vārdi Macroalgae, cultivation, bioeconomy, chemical compounds, laboratory
Anotācija Makroaļģes ir viens no lielākajiem nenovērtētajiem biomasas resursiem pasaulē. Tās ir iekļautas Eiropas Savienības “zilās izaugsmes” stratēģijā kā alternatīvs resurss, lai apmierinātu arvien augošo pieprasījumu pēc ilgtspējīgiem bioloģiskas izcelsmes materiāliem. Biorafinērijas koncepcijas pielietošana ļauj no biomasas iegūt produktus ar augstu pievienoto vērtību un biodegvielu. Baltijas reģionā makroaļģu audzēšana un izmantošana ir sākuma stadijā. Promocijas darbā tiek izvērtēta Baltijas jūras aļģu izmantošanas iespējas pielietojot biorafinērijas koncepciju. Darba gaitā autore attīsta pētījumu apskatot makroaļģes kā izejvielu, izvērtē biorafinērijā potenciāli iegūstamos produktus un to iegūšanas tehnoloģijas. Lai uzlabotu izejvielas pieejamību tiek izveidots laboratorijas stends makroaļģu kultivēšanai. Šī darba mērķis ir veikt integrētus pētījumus, lai novērtētu Latvijā pieejamo makroaļģu sugu iespējamu pielietojumu biorafinērijā. Šī darba ietvaros tiek veikti pētījumi, lai identificētu potenciālās jūras makroaļģu sugas, noskaidrotu iespējamo biomasas daudzumu un meklētu virzienu jūras aļģu izmantošanai tā, lai tā būtu daļa no valsts ekonomikas un tiktu atzīta par nozīmīgu biomasas veidu.. Pētījuma veikšanai izvēlētas trīs indikatorsugas, kas pārstāv katru no trim galvenajiem aļģu tipiem. Promocijas darba pamatā ir septiņas tematiski vienotas zinātniskās publikācijas, kas publicētas dažādos zinātniskos žurnālos, un pieejamas zinātniskās informācijas datu krātuvēs un starptautiskajās datubāzēs. Šo publikāciju mērķis ir identificēt Latvijā esošās jūras aļģu sugas un meklēt virzienu jūras aļģu izmantošanai. Darba ievads iepazīstina ar darba mērķi un izvirzītajiem uzdevumiem, apraksta darba struktūru un sniedz pārskatu par autora praktisko un zinātnisko ieguldījumu. Pirmā nodaļa sniedz pārskatu par zinātnisko literatūru, iepriekšējiem pētījumiem un koncentrējas uz makroaļģu biomasas īpašībām. Iegūtie rezultāti un diskusija ir doti trešajā nodaļā. Darba beigās tiek izdarīti secinājumi.
DOI: 10.7250/9789934225543
Atsauce Bāliņa, Karīna. Baltijas jūras aļģu biorafinērija. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2020. 158 lpp.
Pilnais teksts Pilnais teksts
Kopsavilkums Kopsavilkums
ID 31527