Новый подход к управлению жизненным циклом компонентов изделия с учетом их влияния на экологию
14th International Scientific Conference "New Materials and Technologies: Powder Metallurgy, Composite Materials, Protective Coatings, Welding (NOMATEX 2020)”: Proceedings 2020
Vitālijs Mitrofanovs, Irīna Boiko, Ēriks Geriņš

Šajā rakstā ir piedāvāta jauna pieeja produktu sastāvdaļu dzīves cikla pārvaldībai, ņemot vērā to ietekmi uz vidi. Tiek parādīts, ka nepieciešams analizēt un mainīt inženiertehnisko izstrādājumu izstrādes, ražošanas, loģistikas un remonta metodes. Analīze par rezerves daļu izmantošanu transportlīdzekļiem, sākot ar 2010. gadu, parādīja pārmērīgu rezerves daļu patēriņu, kas iepriekš bija neparasts noteiktām vienību grupām. Neveiksmīgu vienību nomaiņas iemesls bija dažādu veidu materiālu salāgojuma vieta, kas ekspluatācijas laikā ir palielinājusi koroziju vai iznīcināšanu. Galvanizācijas pāri ir izraisījuši neraksturīgu, priekšlaicīgu rezerves daļu atteici, kuras parasti nav izjauktas vienības. Tomēr daudzos gadījumos nomainītās detaļas nav ieteicams pārstrādāt vairāku iemeslu dēļ. Tādējādi ir atklāta nepieciešamība pārskatīt šāda veida salāgojumu izmantošanu mašīnu blokos. Šajā darbā detalizēti aplūkots viens no jaunās pieejas aspektiem produkta sastāvdaļu dzīves cikla pārvaldībā, ņemot vērā to ietekmi uz ekoloģiju, proti, jaunā pieeja produktu sastāvdaļu projektēšanai, kas būtiski samazinās negatīvo ietekmi uz vidi.


Atslēgas vārdi
produkta dzīves cikla pārvaldība, vide, projektēšana

Mitrofanovs, V., Boiko, I., Geriņš, Ē. Новый подход к управлению жизненным циклом компонентов изделия с учетом их влияния на экологию. No: 14th International Scientific Conference "New Materials and Technologies: Powder Metallurgy, Composite Materials, Protective Coatings, Welding (NOMATEX 2020)”: Proceedings, Baltkrievija, Minsk, 9.-11. septembris, 2020. Minsk: Belaruskaja Navuka, 2020, 582.-589.lpp. ISBN 978-985-08-2628-2.

Publikācijas valoda
Russian (ru)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196