Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā
2020
Antra Viļuma

Aizstāvēšana
29.12.2020. 10:00, Attālināta Zoom sēde

Zinātniskais vadītājs
Uģis Bratuškins

Recenzenti
Gintaras Stauskis, Edgars Bondars, Daiga Skujāne

Sabiedriskā doma un ievērojams skaits zinātnisko pētījumu apliecina, ka koks ir ilgtspējīgs un konkurētspējīgs būvmateriāls laikmetīgajā arhitektūrā un būvniecībā. Tā izmantošana veicina racionālu resursu izmantošanu un samazina būvniecības nelabvēlīgo ietekmi uz vidi. Latvijā ir meža resursi un attīstīta kokrūpniecība, ir profesionāli projektētāji un pasūtītājiem ir interese par dabīgiem materiāliem un ilgtspējīgiem projektiem, tomēr koka konstrukcijas tiek izmantotas ļoti niecīgā arhitektūras projektu skaitā. Pasaulē koka būvniecības apjomi palielinās un daudzās valstīs tiek pilnveidoti normatīvie akti un stratēģiski veicināta plašāka koka konstrukciju izmantošana. Tas radījis situāciju, ka Latvijas ražotāji koka konstrukcijas un ēkas eksportē, bet Latvijas arhitektūras projektiem koka konstrukcijas dažkārt tiek iegādātas citās valstīs. Analizējot sociālos, ekonomiskos un tehniskos aspektus ir identificēti koka konstrukciju izvēli ietekmējošie faktori, kas Latvijas būvmākslā ir normatīvo aktu sistēma, paraugprojektu trūkums un analoģijas metodes izmantošana materiālu izvēlē.


Atslēgas vārdi
Koka konstrukcijas, arhitektūra, Latvija, ilgtspēja, izvēles faktori
DOI
10.7250/9789934225734

Viļuma, Antra. Koka konstrukcijas Latvijas būvmākslā. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2020. 174 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196