Eiropas gāzes tīklu attīstība un pārvades sistēmas operatoru loma ceļā uz 2050.gadu
2020
Ance Ansone

2020.gada oktobrī Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru tīkls (ENTSOG) nāca klajā ar “Ceļa kartes 2050. gadam rīcības plānu”, kurā atjaunotas 2019. gadā publicētās “Gāzes tīklu ceļa kartes 2050. gadam” rekomendācijas saistībā ar Eiropas gāzes pārvades sistēmas operatoru (PSO) lomu nozares pārejā uz tīru enerģiju un dekarbonizāciju. Lai Latvijas gāzapgādes sistēma spētu efektīvi attīstīties un mainīties līdzi laikam, ir svarīgi apzināt un izprast Eiropas gāzes nozares (tostarp no atjaunojamiem energoresursiem (AER) ražotu gāzu sektora) vispārējos attīstības virzienus un pārvades sistēmas operatoru lomu nākotnē. Nākotnes gāzēm svarīgi piemērot vienotus tirgus principus gan no klimata, gan tirgus, kā arī no regulatīvā aspekta. Savukārt gāzes pārvades sistēmas operatorus gaida jauni izaicinājumi un nākotnes lomas: infrastruktūras investori; enerģijas sistēmu integrētāji; infrastruktūras attīstītāji, kā arī būtisku pakalpojumu sniedzēji.


Atslēgas vārdi
Gāzes pārvade, gāzes pārvades sistēmas operators, atjaunojamā enerģija, nākotnes gāzes sistēma

Ansone, A. Eiropas gāzes tīklu attīstība un pārvades sistēmas operatoru loma ceļā uz 2050.gadu. Enerģija un Pasaule, 2020, No. 6, 37.-39.lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196