Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augu eļļu stabilizācija un izmantošana dažādu vērtīgu produktu ieguvei

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augu eļļu stabilizācija un izmantošana dažādu vērtīgu produktu ieguvei
Nosaukums angļu valodā Stabilization of Vegetable Oils, Their Application for Synthesis of Various Valuable Products
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Maija Strēle
Rasma Seržane
Māra Jure
Atslēgas vārdi augu eļļas, ekstrakti, biodīzelis, ziežvielas, glicerīns
Anotācija Pētījumi veltīti augu eļļu un to atvasinājumu oksidatīvās stabilitātes uzlabošanai, lietojot gan sintētiskos antioksidantus, gan iegūtos dažādu augu ekstraktus. Veikti biodīzeļa kvalitātes un ieguves tehnoloģijas uzlabojumi, tā ražošanas blakusproduktu (jēlglicerīna, taukskābju, mono- , diglicerīdu) izmantošanas meklējumi. Izveidotas biodegradējamu ziežvielu - motorzāģu ķēžu eļļu un hidraulisko eļļu kompozīcijas. Pētījumos izmantotas Latvijas augu eļļas - rapšu, linu, kaņepju, smiltsērkšķu eļļas, atkritumeļļas un taukvielas. Pētītas triglicerīdu ķīmisko modifikāciju iespējas - pāresterifikācija, epoksidēšana, ozonēšana, estolīdu un to esteru iegūšana, kā arī glicerīna sintētisko transformāciju iespējas - monoglicerīdu, glicerīna, acetātu,acetālu un ēteru sintēze.
Anotācija angļu valodā Investigations were dedicated improvement of oxidative stability of vegetable oils and their derivatives, using both synthetic antioxidants and obtained plant extracts. Carried out improvement of biodiesel quality and searching of it byproduct (raw glyceride, fatty acids, mono-, diglycerides) utilization. Compositions of biodegradable lubricants - chain saw oils and hydraulic oils were formed. Vegetable oils grown in Latvia - rapeseed, lineseed, hempseed, sea buckthorn oils, waste oils and tallow were used in investigations. Possibilities of chemical modification of triglycerides - transesterification, epoxydation, ozonolysis, production of estolides and estolide esters were investigated. Possibilities of synthetic transformation of glycerine - synthesis of monoglycerides, glycerine acetates acetals and ethers were investigated.
Atsauce Strēle, M., Seržane, R., Jure, M. Augu eļļu stabilizācija un izmantošana dažādu vērtīgu produktu ieguvei. No: Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, 2003.-2008. Rīga: RTU Izdevniecība, 2008, 15.-19.lpp. ISBN 9789984329635.
ID 3227