Poras saturoša kordierīta keramika no minerālo un sintētisko izejvielu maisījumiem
2021
Māris Rundāns

Aizstāvēšana
25.03.2021. 14:00, https://rtucloud1.zoom.us/j/9352086644

Zinātniskais vadītājs
Gaida Maruta Sedmale

Recenzenti
Jānis Grabis, Kestutis Baltakys, Laszlo Gomze

Darbs veltīts poras saturošas kordierīta keramikas izstrādes pētījumam, kā poru veidotājus pielietojot viegli kūstošus divu veidu illītu mālus. Darbs satur klasiskās zinātniskā darba daļas – ievadu, literatūras apskatu, materiālu un metožu aprakstu, rezultātu izklāstu, kā arī secinājumus. Darba teorētiskajā daļa aprakstīts kordierīts kā svarīga minerālā fāze, tās polimorfisms, kā arī no šīs fāzes veidotas keramikas iegūšana, īpašības un pielietojums. Materiālu un metožu daļā detalizēti aprakstītas darbā izmantotie materiāli un metodes. Darba praktiskajā daļā aprakstīta kordierīta keramikas iegūšana un tās fizikāli mehāniskās un termiskās īpašības, kā arī veikta iegūto materiālu struktūras analīze. Parādīts, ka variējot sintēzes tehnoloģiskos parametrus iegūstama dažādas morfoloģijas poraina kordierīta keramika. Iegūtie materiāli vērtējami kā ekonomiski izdevīgāka alternatīva jau esošajiem sintētiskajiem materiāliem, turklāt ar uzlabotām materiāla īpašībām – lieces un spiedes stiprību, termiskās izplešanās koeficientu un termisko vadītspēju.


Atslēgas vārdi
-
DOI
10.7250/9789934225987

Rundāns, Māris. Poras saturoša kordierīta keramika no minerālo un sintētisko izejvielu maisījumiem. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 92 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196