Calculation of Structural Steel Fatigue Damage
Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference : sekcija "Būvniecība" : tēžu krājums 2021
Inese Brante, Jānis Šliseris, Ivars Radiņš

Calculation of Structural Steel Fatigue Damage


Atslēgas vārdi
nogurums, tērauds, skrūves, pamati
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/rigas-tehniskas-universitates-62-studentu-zinatniski-tehniska-konference-sekcija-buvnieciba-tezu-krajums

Brante, I., Šliseris, J., Radiņš, I. Calculation of Structural Steel Fatigue Damage. No: Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference : sekcija "Būvniecība" : tēžu krājums, Latvija, Rīga, 26.-30. aprīlis, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021, 13.-14.lpp. e-ISBN 978-9934-22-612-0.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196