Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos
2021
Zane Broka

RTU Enerģētikas institūta pētniece Zane Broka 2020. gada 12. novembrī aizstāvēja savu promocijas darbu par tēmu “Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos” (darba zinātniskais vadītājs prof. Antans Sauhats). Par to gada nogalē tika saņemta Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS “Latvenergo” balva jaunajiem zinātniekiem par panākumiem enerģētikā. Šajā rakstā sniegts īss ieskats veikto pētījumu tematikā, tās aktualitātē, kā arī gūtajās atziņās


Atslēgas vārdi
energy research

Broka, Z. Patēriņa elastības izmantošana un novērtējums elektroenerģijas tirgos. Enerģija un Pasaule, 2021, Nr. 1-2, 89.-94. lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196