Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Changes of NOM Fractions during Conventional Drinking Water Treatment Process in Riga

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Changes of NOM Fractions during Conventional Drinking Water Treatment Process in Riga, Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Tālis Juhna
Jānis Rubulis
Kristīna Tihomirova
Atslēgas vārdi Biodegradable dissolved organic carbon; humic substances; drinking water treatment; rapid fractionation technique
Anotācija Rakstā apskatīta organisko vielu frakcionācijas metodes (Christopher et al. 2004a) izmantošana dzeramā ūdens attīrīšanas stacijā “Daugava” Rīga, kur noteiktas frakciju izmaiņas dažādos attīrīšanas tehnoloģiskajos posmos.
Atsauce Juhna, T., Rubulis, J., Tihomirova, K. Changes of NOM Fractions during Conventional Drinking Water Treatment Process in Riga, Latvia. No: 5th IWA Leading Edge Conference on Water and Wastewater Technologies, Šveice, Zürich, 1.-4. jūnijs, 2008. London: IWA, 2008, 120.-128.lpp.
ID 3243