Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Determination of Biodegradable Dissolved Organic Carbon in Waters: Comparision of Suspended and Attached Biomass Methods

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Determination of Biodegradable Dissolved Organic Carbon in Waters: Comparision of Suspended and Attached Biomass Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Kristīna Tihomirova
Jānis Rubulis
Tālis Juhna
Atslēgas vārdi dissolved organic carbon, biodegradable dissolved organic carbon, bacterial biomass
Anotācija Bioloģiski degradējamā organiskā oglekļa noteikšana ūdenī: suspendētas un adsorbētas biomasas metožu salīdzināšana. Rakstā salīdzinātas trīs metodes bioloģiski degradējama organiskā oglekļa (BDOC) noteikšanai. Mēs novērtējām metožu atkārtojamību un reproducējamību. Rezultātu salīdzināšanai un datu statistiskai apstrādei, pārbaudīti trīs veidu ūdeņi (dzeramais ūdens, upes ūdens un sintētiskais paraugs) ar trīs dažādām metodēm un divām šo metožu modifikācijām, izmatojot baktēriju suspensiju, fiksēto biomasu pudeļu testā un fiksēto biomasu divu kolonu sistēmā. Pētījuma rezultāti parāda, ka BDOC noteikšanas metožu precizitāte ir līdzīga (4-26%), atšķirībā no tā, ka BDOC variē (no 14% līdz 19% no izšķīduša organiskā oglekļa (DOC) upes ūdenim un no 45% līdz 59% no DOC dzeramajam ūdenim). Turpmākajiem pētījumiem rekomendējam divu kolonu metodi.
Atsauce Tihomirova, K., Rubulis, J., Juhna, T. Determination of Biodegradable Dissolved Organic Carbon in Waters: Comparision of Suspended and Attached Biomass Methods. Construction Science. Nr.9, 2008, 115.-123.lpp. ISSN 1407-7329.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3245