CNG uzpildes stacijas: ne tikai objekti, bet arī tehnoloģijas
2021
Aleksandrs Koposovs, Ilmārs Bode, L. Jansons

Eiropas Savienība (ES) ir izvirzījusi ambiciozus enerģētikas dekarbonizācijas mērķus gan vidējam, gan ilgam termiņam. Tā laika posmā līdz 2030.gadam siltumnīcefektu izraisošu gāzu (ESG) emisijām, salīdzinot ar 1990.gadu, jāsamazinās par 55%, bet līdz 2050.gadam - par 85 līdz 90%. Tas nozīmē, ka būtiski jāuzlabo arī transporta sektora SEG emisiju rādītāji, jo šobrīd, neskatoties uz reģistrāciju skaita pieaugumu pēdējos gados, alternarīvo diegvielu pasažieru automašīnas ES veido tikai aptuvieni 3.7% no visa automašīnu kopskaita. Dabasgāzes patēriņš Eiropas transporta nozarē tāpat ir diezgan zems, tas veido mazāk nekā 1% no kopējā reģiona dabasgāzes patēriņa. Turklāt tikai mazliet vairāk nekā 2% no visiem ekspluatācijā esošajiem transporta līdzekļiem Eiropā tiek darbināti, kā diegvielu izmantojot dabasgāzi.


Atslēgas vārdi
dekarbonizācija, CNG

Koposovs, A., Bode, I., Jansons, L. CNG uzpildes stacijas: ne tikai objekti, bet arī tehnoloģijas. Enerģija un Pasaule, 2021, No. 1-2, 64.-69.lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196