Autotransporta bezvadu sakaru tīklu veiktspējas pētīšana un tās paaugstināšana
2021
Arnis Ancāns

Aizstāvēšana
27.08.2021. 10:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 201. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Ernests Pētersons

Recenzenti
Jurģis Poriņš, Manfrēds Šneps-Šneppe, Juris Borzovs

Tādas globālās attīstības tendences kā automobiļu skaita pieaugums, viedo ierīču ar bezvadu tīkla savienojumu skaita palielināšanās un pārraidāmās informācijas apjoma straujais pieaugums, veicina pieprasījumu pēc lielāka datu apmaiņas ātruma, mobilitātes un augstāka savienojamības līmeņa. Tādējādi tiek pieprasīti datu pārraides pakalpojumi arī tādos gadījumos, kad lietotāji pārvietojas ar autotransportu. Pieaugot automobiļu skaitam, jārisina arī problēmas, kas ir saistītas ar drošību uz ceļiem un transporta plūsmu vadību. Šīs problēmas akcentē nepieciešamību pēc mūsdienīgiem, tehniski un ekonomiski pamatotiem intelektuālo transporta sistēmu (ITS) sakaru risinājumiem. Viena no bezvadu tīklu tehnoloģijām, ko var izmantot ITS vajadzību nodrošināšanai, konkrēti automobiļu pasažieru nodrošināšana ar piekļuvi datu pārraides tīklam, ir WLAN IEEE 802.11n/ac. Realizējot šādus WLAN bāzētus automobiļu bezvadu sakaru piekļuves tīklus, ir jārisina vairāki jautājumi, kas galvenokārt ir saistīti ar ātri kustīgiem objektiem. Praksē izmantojams ir divrangu bezvadu sakaru tīkls, kas var nodrošināt piekļuvi interneta tīklam. Promocijas darbā izveidotas un izpētītas vairākas divrangu autotransporta sakaru tīkla testgultnes, izmantojot WLAN IEEE 802.11n un LTE tehnoloģijas. Eksperimentāli novērtēts, kā mainās datu trafika raksturlielumi divrangu sakaru tīklā, izmantojot dažādu ražotāju LTE aparatūru. Pētīta šādu hibrīdu sakaru kanālu veiktspēja atkarībā no mobilo klientu pārvietošanās ātruma, klientu skaita un izmantotajiem kustības scenārijiem. Iegūtas jaunas integrētu IEEE 802.11n un LTE autotransporta sakaru tīklu veiktspēju raksturojošas likumsakarības, kas apraksta tīkla caurlaidspējas atkarību no mobilā klienta pārvietošanās ātruma. Promocijas darbā izveidota un izpētīta arī vienranga autotransporta sakaru testgultne, kas bāzēta IEEE 802.11ac tehnoloģijā. Pētījumā izstrādāts un realizēts uzlabots IEEE 802.11v standartā bāzēts pārslēgšanās procedūras algoritms. Šādam vienranga automobiļu sakaru tīklam teorētiski novērtētas veiktspēju raksturojošas likumsakarības.


Atslēgas vārdi
Autotransporta bezvadu sakaru tīkli, ITS, IEEE 802.11n/ac, IEEE 802.11v, LTE, ātri kustīgie objekti, pārslēgšanās procedūra, veiktspēja
DOI
10.7250/9789934226588

Ancāns, Arnis. Autotransporta bezvadu sakaru tīklu veiktspējas pētīšana un tās paaugstināšana. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 141 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196