Projektējamās konstrukcijas drošuma nodrošināšana
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums 2021
Oskars Liniņš, Ernests Jansons, Jānis Lungevičs

Jaunas tehniskas iekārtas projektēšana ir komplekss, specifisks radošā darba veids, kas ietver gan zinātnisku darbu, gan māksliniecisku jaunradi. Tā nav iespējama bez teorētiskas un plašas inženiera konstruktora sagatavotības.


Atslēgas vārdi
konstrukciju drošums, spriegums, statiskais slogojums, dinamiskais slogojums

Liniņš, O., Jansons, E., Lungevičs, J. Projektējamās konstrukcijas drošuma nodrošināšana. No: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums, Latvija, Rīga, 15.-15. aprīlis, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021, 48.-49.lpp. e-ISBN 978-9934-22-672-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196