Attālinātās studijas kursā «Mašīnbūves iekārtu piedziņa un vadība»
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums 2021
Viktors Gutakovskis, Antons Šteklējns

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes mašīnu un aparātbūves specialitātes studenti apgūst studiju kursu «Mašīnbūves iekārtu piedziņa un vadība». Tas nepieciešams, lai studenti spētu atpazīt piedziņu un vadības vienību īpašības, tehnoloģiskās iespējas, kā arī pilnvērtīgi izmantot iegūtās zināšanas, izstrādājot noslēguma darbu. Tāpēc studentiem ir nepieciešams iepazīties ar piedziņas veidiem, to priekšrocībām un trūkumiem, attīstības tendencēm ražošanas apstākļos, kā arī apgūt mašīnbūves iekārtu vadības veidus un detaļu apstrādes programmēšanas pamatprincipus, izmantojot ciparvadības darbgaldus. Studiju kurss ir iedalīts vairākos moduļos, to apgu- ves pārbaudei ir izstrādāti patstāvīgie jeb praktiskie un aprēķinu uzdevumi.


Atslēgas vārdi
mašīnbūves iekārtas, piedziņa, iekārtu vadība

Gutakovskis, V., Šteklējns, A. Attālinātās studijas kursā «Mašīnbūves iekārtu piedziņa un vadība». No: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums, Latvija, Rīga, 15.-15. aprīlis, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021, 61.-62.lpp. ISBN 978-9934-22-672-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196