Situāciju imitācijas paņēmiena izmantošana studiju kursā «Patentzinību pamati»
RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums 2021
Irīna Boiko, Ēriks Geriņš

Viens no RTU studiju kursa «Patentzinību pamati» galvenajiem mērķiem ir sniegt studentiem izpratni un veidot prasmes intelektuālā īpašuma aizsardzības jomā un patentzinību pamatos, attīstīt prasmes risināt problēmsituācijas, pamatot un aizstāvēt savu pozīciju, kā arī komunikācijas un citas sociālās. Šo mērķu sasniegšanai ir piedāvāts izmantot situāciju imitācijas paņēmienu. Izmantojot situāciju imitācijas paņēmienu, tiek panākta visu studentu iesaistīšanās, augstāka motivācija un interese par studiju kursa jomu.


Atslēgas vārdi
situāciju imitācija, lomu spēles, imitācijas spēles, kompetences
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2021/10/9789934226724_MTAF_Konference_Tezes_full.pdf

Boiko, I., Geriņš, Ē. Situāciju imitācijas paņēmiena izmantošana studiju kursā «Patentzinību pamati». No: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskās konferences «Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā» tēžu krājums, Latvija, Rīga, 15.-15. aprīlis, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021, 63.-64.lpp. ISBN 978-9934-22-672-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196