Dilšanas procesa pētījumu rezultātu lietojums projektēšanā
Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskā konference 2021
Armands Leitāns, Oskars Liniņš, Jānis Lungevičs

Iekārtu darbības drošums un kalpošanas laiks lielā mērā atkarīgs no detaļu ekspluatācijas īpašībām, kas kopā ar materiālu fizikāli mehāniskajām īpašī- bām ir atkarīgas no detaļu materiāla virsējā slāņa stāvokļa (makronovirzes, viļņainības, raupjuma, mikrocietības u. c.)


Atslēgas vārdi
nodilumizturība, berze, virsmas raupjums

Leitāns, A., Liniņš, O., Lungevičs, J. Dilšanas procesa pētījumu rezultātu lietojums projektēšanā. No: Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā: RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes zinātniski metodiskā konference, Latvija, Rīga, 15.-15. aprīlis, 2021. Rīga: 2021, 52.-53.lpp. ISBN 978-9934-22-672-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196