Ūdeņradis un degšūnas. Tehnoloģijas un tirgus perspektīvas
2021
Jānis Kleperis, Pēteris Lesičenoks, Laila Zemīte

Grāmatā “Ūdeņradis un degšūnas. Tehnoloģi­jas un tirgus perspektīvas” tiek aplūkots ūdeņradis kā svarīgs atjaunojamais energoresurss, kam ir plašs lietojums enerģētikas un ķīmiskās rūpniecības jomā. Grāmatas sastādītājs, autors un redaktors Dr. Johans Tep­lers (Johannes Töpler) ir Vācijas ūdeņraža un degšūnu asociācijas (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband) priekšsēdētājs, kā arī vairāku Vācijas augstskolu mācībspēks. Grāmatas autoru kolektīvu veido zinātnieki un pieredzējuši praktiķi, kas no sa­vas jomas skatupunkta sniedz plašu un daudzveidīgu pārskatu par ūdeņraža un degšūnu tehnoloģiju sasniegumiem, attīstības tendencēm un tirgus potenciālu. Grāmata tulkota no vācu valodas, un tulkojuma zinātniskie redaktori ir Dr. phys. Jānis Kleperis un Pēteris Lesničenoks. Grāmata paredzēta inženieriem, ķīmiķiem, biznesa vadītājiem, studentiem, zi­nātniekiem un visiem, kas interesējas par ūdeņraža un degšūnas tehnoloģijām.


Atslēgas vārdi
ūdeņradis, degšūnas

Kleperis, J., Lesičenoks, P., Zemīte, L. Ūdeņradis un degšūnas. Tehnoloģijas un tirgus perspektīvas. Rīga: RTU, 2021. 367 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196