Jaunās paaudzes šķiedru optisko pastiprinātāju izpēte un novērtējums blīvētās sakaru sistēmās
2021
Lilita Ģēģere

Aizstāvēšana
26.11.2021. 14:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultāte, Āzenes iela 12, 201. auditorija

Zinātniskais vadītājs
Vjačeslavs Bobrovs

Recenzenti
Ģirts Ivanovs, Roberts Kadiķis, Artis Teilāns

Pēdējo gadu laikā notiek strauja informācijas tehnoloģiju nozares attīstība un novērojams straujš pārraidāmās informācijas apjoma palielinājums. Tas izskaidrojams ar interneta lietotāju, multimediju pakalpojumu un globālajā tīklā reģistrēto iekārtu pieaugumu. Pieaug pieprasījums pēc lielākām telekomunikāciju tīkla kapacitātēm, tāpēc nepieciešams palielināt kanālu skaitu un pārraides ātrumu viļņgarumdales blīvētajās pārraides sistēmās. Uzkrātā signāla vājinājuma kompensēšanai (platā viļņa garuma diapazonā) var izmantot dažādus optiskos pastiprinātājus. Populārākais pastiprinātāju tips ir ar erbija joniem leģētas šķiedras pastiprinātājs (EDFA), kas darbojas ierobežotā C-frekvenču joslā (1530–1565 nm). Tāpēc ir nepieciešams meklēt jaunus pastiprināšanas risinājumus, kas ļautu paplašināt pastiprinājuma spektru un palielināt sasniedzamo optiskā signāla pastiprinājumu. Promocijas darbā ir veikts pētījums par EDFA, Ramana, FOPA un kombinēto optisko pastiprinātāju izmantošanu viļņgarumdales blīvēšanas sistēmās. Pētījums veikts izmantojot datorsimulācijas programmas (Rsoft OptSim un VPIphotonics Design Suite). Darbā īpašs uzsvars ir likts uz erbija un iterbija leģējuma šķiedras ar apvalka pumpēšanas tehnoloģijas optiskā pastiprinātāja datormodeļa pētījumu. Šāda platjoslas pastiprinātāja izmantošana WDM pārraides sistēmās ļauj sasniegt lielāku un vienmērīgāku pastiprinājumu un uzlabot optisko šķiedru sakaru sistēmu veiktspēju. EYDFA datorsimulācijas iegūtie rezultāti turpmāk tiks izmantoti eksperimentāliem pētījumiem RTU ComTech pētniecības centrā. Promocijas darbā ir atspoguļoti pabeigtu pētījumu rezultāti, kurā novērtētas gan esošo, gan jaunu pastiprināšanas risinājumu darbības veiktspēja WDM sistēmās.


Atslēgas vārdi
leģētu šķiedru pastiprinātāji, apvalka pumpēšana, šķiedru optikas pārraides sistēmas

Ģēģere, Lilita. Jaunās paaudzes šķiedru optisko pastiprinātāju izpēte un novērtējums blīvētās sakaru sistēmās. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2021. 126 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196