Mathematical Modelling of Mechatronic Systems
2022
Viktor Andreev, Sergey Bosiakov, Viesturs Bražis, Mikhail Bui, Oksana Deruzhkova, Eugeny Dey, Nicolas Flourentzou, Joan Peuteman, Nadežda Kuņicina, Andrejs Romānovs, Ģirts Staņa, Davy Pissoort, Alexander Rogachev, Alexander Rudenkov, Maksim Yarmolenko

Cilvēce izmanto arvien sarežģītākas sistēmas, jo tehniskais progress nemitīgi piedāvā jaunas tehnoloģijas un iekārtas. Savas sarežģītības dēļ mehatronikā sistēma varētu būt neaizsargāta un grūti kontrolējama, līdz ar to pirms tās izstrādes ir nepieciešams izveidot kiberfizikālas sistēmas modeli, kas atkarībā no sistēmas uzvedības varētu būt izveidots kā lineārais vai nelineārais modelis. Šī elektroniskā mācību grāmata piedāvā virkni matemātiskās modelēšanas rīkus un demonstrē to izmantošanu ļoti plašā lietojumu klāstā. Elektriskās sistēmas, mehāniskās sistēmas (ar Lagranža formālismu vai bez tā), elektromehāniskās, biomehānikās un kiberfizikālās sistēmas tiek apskatītās dažādos pielietojumos. Modelējot kiberfizikālo sistēmu, ir svarīgi sākt ar pienācīga modeļa izvēli. Kad atbilstošas modelis ir pieejams, risinājumu aprēķināšana bieži vien ir izaicinājums. Vairākos gadījumos var iegūt analītisku risinājumu, bet īpaši sarežģītākās situācijās ir nepieciešami arī skaitliskie risinājumi. Izmantojot atbilstošus rīkus (piemēram, MATLAB, Wolfram Mathematica u.t.t.), risinājumu vizualizācija palielina lietotāja izpratni par sistēmu. Modelējot plašu sistēmu klāstu, lietojumu skaits ir patiešām neierobežots. Sākot no elektroapgādes sistēmām un sabiedriskā transporta gaisvadu kontakttīkliem līdz polimēru uzvedībai, matemātiskie modeļi ir neaizstājami. Sistēmas var modelēt, lai izpētītu uzvedību, taču ir nepieciešama arī sistēmas teorētiskā izpratne, lai kontrolētu sistēmas uzvedību (piemēram, izmantojot PID kontrollerus).


Atslēgas vārdi
mechatronic systems

Andreev, V., Bosiakov, S., Bražis, V., Bui, M., Deruzhkova, O., Dey, E., Flourentzou, N., Peuteman, J., Kuņicina, N., Romānovs, A., Staņa, Ģ., Pissoort, D., Rogachev, A., Rudenkov, A., Yarmolenko, M. Mathematical Modelling of Mechatronic Systems. Rīga: RTU Izdevniecība; KU Leuven, Bruges, 2021. 298 lpp. ISBN 978-9934-22-716-5.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196