Elektroinženiera profesijas standarts
2021
Laila Zemīte, Oskars Krievs, M. V. Kalniņš, Gunārs Valdmanis, Kristīna Bērziņa

Elektroinženieris organizē elektroiekārtu1, elektroietaišu2 un energosistēmu3, kā arī to automātiskās vadības sistēmu pārbūves, atjaunošanas, tehniskās apkopes un ārpuskārtas remontus, kā arī iestatīšanu un pārbaudes darbus, apskati, diagnostiku un ekspluatāciju. Nodrošina iekārtu elektroenerģijas ražošanai, pārvadei, pārveidei, sadalei vai patēriņam (mašīnas, transformatori, aparāti, mēraparāti, aizsardzības un automātikas ierīces, kabeļizstrādājumi, elektropatērētāju iekārtas) projektēšanu, montāžu, ekspluatāciju, apkopi, pārbaudi un remontu. Vada un uzrauga elektroietaišu būvniecības vai elektroiekārtu izstrādes ieceres īstenošanas darbus un projektēšanu, elektroiekārtu un elektroietaišu montāžas (būvniecības) darbus, veic pieejamo tehnoloģiju analīzi un salīdzinājumu,, tehniskā projekta un risinājumu daļas izstrādi. Plāno un organizē nozares speciālistu darbu un sadarbojas ar citu nozaru speciālistiem.


Atslēgas vārdi
ELEKTROINŽENIERA PROFESIJAS STANDARTS
Hipersaite
https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-167.pdf

Zemīte, L., Krievs, O., Kalniņš, M., Valdmanis, G., Bērziņa, K. Elektroinženiera profesijas standarts. Rīga: 2021. 20 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196