Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis
2021
Dagnija Blumberga, Lauma Balode, Ketija Bumbiere, Zane Indzere, Edgars Kudurs, Krišs Spalviņš, Anita Vēciņa, Antra Tamane

Zinātniskā monogrāfija veltīta inovāciju ieviešanai zivju apstrādes uzņēmumos, un tajā apkopoti pētījumu rezultāti, lai ikviens Latvijas zivju pārstrādes uzņēmums iegūtu visjaunāko un zinātnes atziņās balstīto informāciju par nozares attīstības iespējām. Monogrāfijā plaši aprakstīta visa veida resursu ilgtspējīga izmantošana, datu apkopošanas un apstrādāšanas iespējas, iegūto rezultātu vērtēšana, piedāvātas dažādas rezultātu analīzes metodikas un to lietojuma iespējas, aprakstīti pasaules, Eiropas un Latvijas uzņēmumos jau realizēti zivju apstrādes tehnoloģisko inovāciju piemēri. Monogrāfijā akcentēts efektivitātes paaugstināšanas pasākumu svarīgums, tā noteikšana un sarindošana, balstoties uz ilgtspējīgas attīstības principiem un nosacījumiem, aprakstīti veidi, kā lietot dažādas lēmumu pieņemšanas metodikas, balstoties uz inženiertehniskajiem, ekonomiskajiem, sociālekonomiskajiem, vides un klimata aspektiem. Monogrāfijas noslēgumā autori piedāvā gatavu risinājumu zivju apstrādes uzņēmuma inovatīvai ilgtspējīgai attīstībai, veidojot industriālo simbiozi ar akvakultūras elementiem. Monogrāfija paredzēta zivju apstrādes uzņēmumu speciālistiem, zinātniekiem, studentiem, citu tautsaimniecības nozaru, kā arī valsts un nevalstisko institūciju darbiniekiem.


Atslēgas vārdi
resursi, zivju apstrādes tehnoloģijas, zivju apstrādes uzņēmumi, akvakultūras
DOI
10.7250/9789934225963
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/zivju-apstrades-efektivitates-celvedis/

Blumberga, D., Balode, L., Bumbiere, K., Indzere, Z., Kudurs, E., Spalviņš, K., Vēciņa, A., Tamane, A. Zivju apstrādes efektivitātes ceļvedis. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021. 243 lpp. ISBN 978-9934-22-595-6. Pieejams: doi:10.7250/9789934225963

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196