Research and Development of Smart LED Lighting System
2022
Ansis Avotiņš

Aizstāvēšana
11.04.2022. 14:00, Rīga, Āzenes 12/1-212

Zinātniskais vadītājs
Leonīds Ribickis

Recenzenti
Jānis Zaķis, Jelena Armas, Valéry Ann Jacobs

Darba aprakstīti apgaismojuma kvalitātes novērtēšanas galvenie parametri un izveidots dažādu gaismas avotu gaismas atdeves efektivitātes salīdzinājums, izstrādājot trīs LED ielu gaismekļus, analizējot gaismekļu gaismas atdevi un LED barošanas bloku lietderību. Izveidota ielu apgaismojuma sistēmu klasifikācija. Jaunās izstrādātās apgaismojuma sistēmas eksperimentāli pārbaudītas reālos apstākļos vairākās testa vietās. Rezultātā ir izstrādāts apgaismes sistēmas un LED gaismekļu vadības algoritms, kas ir adaptīvs satiksmes intensitātei, izmantojot kustības sensoru datus un dinamiski pārrēķinot nepieciešamo apgaismes klasi, tā panākot maksimālu energoefektivitāti un nodrošinot nepieciešamo satiksmes drošību.


Atslēgas vārdi
LED, street lgihting systems, adaptive lighting control
DOI
10.7250/9789934227486

Avotiņš, Ansis. Research and Development of Smart LED Lighting System. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 290 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196