Ūdeņraža ieguves tehnoloģijas un Latvija
2022
Jānis Kleperis, Leo Jansons, Laila Zemīte

Šajā rakstā aplūkota un analizēta ūdeņraža ieguves tehnoloģiju piemērotība Latvijai, kā arī pasaules pieredze ūdeņraža transportēšanas un uzglabāšanas jomā. Tiek skatīta arī iespēja transportēt ūdeņradi esošajos Latvijas gāzapgādes tīklos un doti ieteikumi to izmantošanai nākotnē. Zaļais ūdeņradis tiek iegūts dažādos veidos: Eiropā uzsvars šobrīd tiek likts uz ūdens elektrolīzi, izmantojot elektroenerģiju, ko saražo atjaunīgie energoresursi (AER) – saule, vējš, ūdens,- tādēļ rakstā tiks novērsts arī AER elektroenerģijas īpatsvars Latvijā.


Atslēgas vārdi
ūdeņraža tehnoloģija, ūdeņraža transportēšana, atjaunīgie energoresursi

Kleperis, J., Jansons, L., Zemīte, L. Ūdeņraža ieguves tehnoloģijas un Latvija. Enerģija un Pasaule, 2022, Vol. 132, No. 1, 82.-90.lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196