Research and Development of the Synchronous Reluctance Motor Traction Drive
2022
Jaroslavs Zarembo

Aizstāvēšana
16.06.2022. 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12 k-1, 212. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Leonīds Ribickis

Recenzenti
Jānis Dainis Dirba, SVETLANA ORLOVA, Alecksey Anuchin

Promocijas darba mērķis ir uz SynRM un divlīmeņu frekvences pārveidotāja bāzes izstrādāt un testēt elektropiedziņas vilces sistēmu. Pētījuma gaitā izstrādāts, izgatavots un izpētīts elektromotors, kas atbilst esošā sērijveida trolejbusa asinhronā elektrodzinēja izmēriem. Pētījumu rezultātā izstrādāts un testēts jauns vilces sistēmas SynRM modelis ar vadības sistēmu trolejbusu piedziņai. Promocijas darbs ir uzrakstīts angļu valodā, tajā ir ievads, piecas nodaļas, secinājumi, literatūras saraksts, 58 attēli, 12 tabulu, divi pielikumi, kopā 80 lappušu, ieskaitot pielikumus. Literatūras sarakstā ir 40 nosaukumu.


Atslēgas vārdi
SynRM, electric drive
DOI
10.7250/9789934227837
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/research-and-development-of-the-synchronous-reluctance-motor-traction-drive-promocijas-darbs/

Zarembo, Jaroslavs. Research and Development of the Synchronous Reluctance Motor Traction Drive. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 80 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196