RF Powering of Autonomous Wireless Sensor Network Nodes
2022
Jānis Eidaks

Aizstāvēšana
10.06.2022. 11:00, Rīgas Tehniskā universitāte, Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte, Rīga, Āzenes iela 12, 201. telpa

Zinātniskais vadītājs
Anna Litviņenko, Dmitrijs Pikuļins

Recenzenti
Vjačeslavs Bobrovs, Andreas Ahrens, Andrius Katkevičius

Darbs ir veltīts autonomo bezvadu sensoru tīkla mezglu RF barošanas eksperimentālai izpētei. Tiek pētīta barošanas signāla īpašību ietekme uz RF-DC pārveidojuma efektivitāti un bezvadu jaudas pārvades (WPT) veiktspēju. Tiek pētīta vidējā ieejas jaudas līmeņa, maksimālās un vidējās jaudas attiecības (PAPR) līmeņa, dažādu modulācijas veidu, signālu spektrālo īpašību, apakšnesēju skaita, joslas platuma ietekme. Plašāk izmantotas RF-DC pārveidotāju topoloģijas, kā arī tirgū esošie risinājumi ir atlasīti pētījuma veikšanai populārākā un perspektīvāka sub-GHz frekvenču diapazonā. Pētījums tiek veikts četrās daļās: WPT tehnoloģijas teorētiskā analīze, RF-DC pārveidotāja prototipēšana, eksperimentāls pētījums par RF-DC pārveidošanas efektivitāti, eksperimentāls pētījums par WPT veiktspēju. Darba rezultāti daļēji izstrādāti pētniecības projektu “Radiofrekvenču jaudas pārraide bezvadu sensoru tīkla lietošanai”, “Advancētas tehnoloģijas bezvadu enerģijas parvādei ” ietveros un publicēti 13 zinātniskajos rakstos. Darbs sastāv no četrām nodaļām, 63 attēliem, 10 tabulām, 3 pielikumiem. Kopējais lappušu skaits ir 85, neskaitot pielikumus. Bibliogrāfija satur 91 atsauci.


Atslēgas vārdi
RF-DC, WPT
DOI
10.7250/9789934227851

Eidaks, Jānis. RF Powering of Autonomous Wireless Sensor Network Nodes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 104 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196