Adaptive Blind Equalization Algorithms for QAM Systems
2022
Deniss Kolosovs

Aizstāvēšana
10.06.2022. 13:30, Āzenes iela 12, 201. auditorija, Rīga

Zinātniskais vadītājs
Artūrs Āboltiņš, Anna Litviņenko

Recenzenti
Vjačeslavs Bobrovs, Rasa Bruzgiene, Ahrens Andreas

Promocijas darbs veltīts aklās izlīdzināšanas problēmām QAM sistēmās. Tas piedāvā eksistējošo algoritmu optimizāciju, kas balstīta lēmuma pieņemšanas kļūdas varbūtības minimizācijā. Apskatīta aklās izlīdzināšanas algoritmu sintēzes pieeja, kas ļauj izmantot starpsimbolu interferences dispersijas samazināšanu kā mērķa funkciju ekvalaizera pieskaņošanai. Darbs piedāvā izlīdzināšanas algoritmu pārslēgšanas metodiku, nodrošinot to atbilstību paliekošās interferences līmenim. Darbā aprakstīta piedāvāto algoritmu FPGA implementācija un sniegti mērījumu rezultāti reālajās radio sakaru līnijās.


Atslēgas vārdi
Blind equalization, equalizer, error probability, field-programmable gate array
DOI
10.7250/9789934227882

Kolosovs, Deniss. Adaptive Blind Equalization Algorithms for QAM Systems. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 110 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196