Designing Regulatory Framework for Demand Response Service Integration in Baltic Electricity Markets
2022
Līga Kurevska

Aizstāvēšana
25.08.2022. 13:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Antans Sauļus Sauhats, Gatis Junghāns

Recenzenti
Ļubova Petričenko, Saulius Gudžius, Julia Matevosyan

Regulējuma izveide pieprasījumreakcijas pakalpojumu integrācijai Baltijas elektroenerģijas tirgos. Klimata pārmaiņu mazināšana ir viens no mūsu paaudzes lielākajiem izaicinājumiem, un tā pārvarēšanā būtiski atrast līdzsvaru starp globālu pārmaiņu ieviešanas tempu un izmaksām, kas jāsedz sabiedrībai. Šo pārmaiņu priekšā politikas veidotājiem arī jārod veids, kā sabalansēt sistēmas tehnisko drošību, jaunu, klimatneitrālu tehnoloģiju ieviešanas veicināšanu un zemas enerģijas izmaksas. Pētījuma gaitā izstrādātie rīki, kā arī gūtie secinājumi var palīdzēt politikas veidotājam izstrādāt tirgus regulējumu, kā arī izvērtēt nepieciešamību ieviest papildu stimulus pieprasījuma reakcijas pakalpojumu attīstības tempa veicināšanai.


Atslēgas vārdi
Pieprasījuma reakcija, elektroenerģijas tirgus, Demand response, energy policy
DOI
10.7250/9789934227974

Kurevska, Līga. Designing Regulatory Framework for Demand Response Service Integration in Baltic Electricity Markets. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 133 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196