Rūpnieciski veidojušos termiski modificētas koksnes atlikumu izmantošana koksnes polimēra kompozītu iegūšanai
2022
Edgars Kuka

Aizstāvēšana
09.09.2022. 10:30, Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē, Paula Valdena ielā 3, 272. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Jānis Kajaks, Dace Cīrule

Recenzenti
Ingars Reinholds, Jānis Rižikovs, Ulrich Hundhausen

Promocijas darbs veltīts koksnes polimēra kompozītu (KPK) izpētei, kas iegūti, izmantojot termiski modificētas koksnes atlikumus. Analizēta to piemērotība KPK izgatavošanai, kā arī noskaidroti galvenie ietekmējošie faktori, kas būtu jāņem vērā šādas izejvielas izmantošanā. Izpētītas iegūto KPK fizikālās, mehāniskās un ekspluatācijas īpašības, noskaidrojot priekšrocības, trūkumus, kā arī īpašību izmaiņu tendences atkarībā no dažādiem faktoriem. Darbā īpaša uzmanība pievērsta KPK mitrumizturības izpētei, zinot, ka tā ir viena no galvenajām šo materiālu nepilnībām. Izskaidroti arī dažādi īpašību izmaiņu mehānismi, kas saistīti ar šiem materiāliem.


Atslēgas vārdi
Koksnes polimēra kompozīti, termiskā modificēšana, mitrumizturība
DOI
10.7250/9789934228018

Kuka, Edgars. Rūpnieciski veidojušos termiski modificētas koksnes atlikumu izmantošana koksnes polimēra kompozītu iegūšanai. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 177 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196