Gāzes sistēmu jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas
2022
Laila Zemīte, Ivars Zālītis, Ilmārs Bode, Egīls Dzelzītis, Jānis Kleperis, Andrejs Utāns, Jevgeņijs Kozadajevs, Namejs Zeltiņš

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Latvijas gāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi (LAGAS)” nodevums WP2 tapis kā nodevums 2. darba pakotnei “Gāzes sistēmu jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas”. Pakotnē analizētas jaunās tehnoloģijas, kā arī to izaicinājumi un priekšrocības, ko sniedz īstenošana. Nodevuma un pakotnes mērķis ir gāzes sistēmas jauno tehnoloģiju un elementu analīze Latvijas apstākļiem. Nodevumā apskatītas dažādas jaudas tehnoloģijas, ar gāzi darbināmie siltumsūkņi, ar gāzi darbināmo staciju attīstība un pielāgošanās mainīgie tirgus apstākļiem, siltuma akumulācija, tehnoloģiju sinerģija. Piedāvātie veidi var tikt izmatoti Latvijas apstākļiem. Tāpat tiek aplūkoti jauni attīstības virzieni vairāku energoresursu sinerģijā. Nodevuma izstrāde veikta ciešā sadarbībā ar citiem valsts pētījumu programmas enerģētikas projektiem un starptautiskiem projektiem, piemēram, Apvārsnis 2020 projektu “SecureGas”, kur Rīgas Tehniskā universitāte ir viens no konsorcija partneriem. Apkopotā informācija tiks izmantota turpmāko darba pakotņu izstrādē. Tādējādi rezultāti un to integrēšana var tikt iekļauta citos projekta rezultātos un zināšanu pārneses veidā citos un turpmākos projektos.


Atslēgas vārdi
gāze, energosistēma

Zemīte, L., Zālītis, I., Bode, I., Dzelzītis, E., Kleperis, J., Utāns, A., Kozadajevs, J., Zeltiņš, N. Gāzes sistēmu jauno tehnoloģiju izmantošanas iespējas. Rīga: 2022. 74 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196