Dabasgāzes, siltuma un elektroenerģijas sistēmu sinerģija
2022
Laila Zemīte, Ivars Zālītis, Jānis Kleperis, Ilmārs Bode, Egīls Dzelzītis, Andrejs Utāns, Tatjana Odiņeca

Nodevuma galvenais mērķis ir izveidot Rīgas koģenerācijas stacijām darbības plānošanas optimizācijas modeli, izmantojot ģenētisko algoritmu darbības plānošanas optimizācijai, elektroenerģijas tirgus un gāzes tirgus modeļus enerģijas tirgus modelēšanai, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2.1 un Rīgas TEC-2.2 modeļus siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas modelēšanai. Optimizācijas uzdevuma mērķa funkcija ir maksimizēt koģenerācijas staciju darbības tīro peļņu. Pakotnē un nodevumā analizētas galvenās energoražošanas un apgādes attīstības tendences ne vien Latvijas, bet arī Baltijas un ES kontekstā. Sevišķi apskatīti faktori, kam ir ietekme uz elektroenerģijas sadali, gāzes piegādi un to cenām, ietverot izmešu samazināšanas politiku, elektroenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu, starpsavienojumus elektroenerģijas un gāzes apgādes tīkliem u.c.. Nodevums apskata savstarpējo korelāciju un mijiedarbību elektroenerģijas un siltuma ražošanas procesā Latvijā, sevišķu uzmanību šajā sistēmā, veltot Rīgas TEC-1 un TEC2. Pētījums rāda, ka elektroenerģijas cena Baltijā turpinās pieaugt. Iegūtie optimizācijas modeļi abu Rīgas TEC darbībai ļauj secināt, pie kādiem faktoriem peļņas maksimizēšanas nolūkā abu TEC vienlaicīga darbība nav ekonomiski pamatota, tā vietā darbinot vienīgi TEC-2, kamēr TEC-1 pilda rezerves funkcijas.


Atslēgas vārdi
gāze, energosistēma

Zemīte, L., Zālītis, I., Kleperis, J., Bode, I., Dzelzītis, E., Utāns, A., Odiņeca, T. Dabasgāzes, siltuma un elektroenerģijas sistēmu sinerģija. Rīga: 2022. 64 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196