Ūdeņraža ieguves tehnoloģiju izvērtējums
2022
Laila Zemīte, Jānis Kleperis, Ansis Mežulis, Pēteris Lesičenoks, Ainārs Knoks

Valsts pētījumu programmas “Enerģētika” projekta “Latvijas gāzes infrastruktūras attīstības tendences, izaicinājumi un risinājumi (LAGAS)” ziņojums WP5 tapis kā nodevums 5. darba pakotnei “Ūdeņraža ieguves tehnoloģiju izvērtējums”. Ziņojums sastāv no 5 nodaļām, kuras atbilst uzdevumiem projektā T.5.1 – T.5.5: 1. Ūdeņraža loma enerģētikā (jauda-par-ūdeņradi PtH2), AER elektroenerģijas nodrošināšana, ūdens elektrolīze, ūdeņraža uzkrājēji, PtH2 iekārtu koncepcijas, AER integrācija ar PtX transporta elektroenerģijas sistēmas skatījumā, PtH2 kā svarīgākā nozaru sasaistes sastāvdaļa, konkrētas situācijas piemērs: ūdeņradis un hidroelektrostacijas); 2. Ūdeņraža ieguves tehnoloģiju novērtēšana (ūdeņradis no fosilās degvielas un biomasas (tvaika reformēšana un gasifikācija), ūdens šķelšana termiskā ceļā, sīkāk ūdens elektrolīze (sārma, PEM, augsttemperatūras elektrolīze), ūdens šķelšana ar saules gaismu (fotokatalīze), ūdeņraža ražošanas procesu salīdzinājums – efektivitāte); 3. Tehnoloģijas sintētiskā metāna ražošanai (jauda par metānu PtCH4 kopskats, augsttemperatūras elektrolīze un jauda par metānu, metanizācijas process, CO2 nodrošināšana (no biogāzes apstrādes, no izplūdes gāzes, no gaisa)); 4. Bioūdeņraža ražošanas iespējas Latvijā (bioūdeņradis un Latvija, bioūdeņraža iegūšana biomasas fermentācijas procesā, bioūdeņraža ražošana no mikroaļģēm, piemēri bioūdeņraža resursu izvēlei no pasaules valstu pieredzes); 5. Ūdeņraža ieguves tehnoloģiju piemērotība Latvijā (Latvijā pieejamo AER un no tiem iegūstamā ūdeņraža novērtējums (Hidro-Elektro-Stacijas, Saules enerģija, Vēja turbīnas, Biogāzes kooģenerācijas stacijas), attālums līdz gāzes tīklam, ūdeņraža piedeva dabasgāzei: drošība, transportēšana un atdalīšana (faktori, kas nosaka gāzes fizikālo īpašību atkāpi no ideālas gāzes modeļa, Ūdeņraža un dabasgāzes degvielas savietojamība, Drošības apsvērumi ūdeņraža transportēšanai pa cauruļu gāzesvadiem, Pārejas process ūdeņraža un dabasgāzes transportam pa cauruļu gāzesvadu, Ūdeņraža atdalīšana no dabasgāzes, gāzes cauruļvada ūdeņraža frakcijas atdalīšanas izmaksu novērtējums, Ūdeņraža loma dabasgāzes dekarbonizācijā).


Atslēgas vārdi
ūdeņradis, degšūnas

Zemīte, L., Kleperis, J., Mežulis, A., Lesičenoks, P., Knoks, A. Ūdeņraža ieguves tehnoloģiju izvērtējums. Rīga: 2022. 86 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196