Latvijas dabasgāzes infrastruktūras un tirgus attīstības papildu novērtējums
2022
Laila Zemīte, Ilmārs Bode, Egīls Dzelzītis, Ivars Zālītis, Aleksandrs Dolgicers, Andrejs Utāns, Jānis Kleperis, Ansis Mežulis, Pēteris Lesičenoks, Ainārs Knoks, Namejs Zeltiņš, Leo Jansons

Pakotnē analizētas Eiropas un Latvijas gāzes un elektroenerģijas tirgus attīstības tendences un Eiropas Savienības rīcības dokumenti un tajos minēto pasākumu īstenošana uz zemu oglekļa emisijas zonu Eiropā. Tāpat Nodevumā analizētas iespējas izmantot alternatīvos degvielu veidus - dabasgāzi un ūdeņradi transporta jomā, kā arī izstrādāti sistēmiski ieteikumi, kas veicinātu dabasgāzes ieviešanu un aprites palielināšanu transporta jomā, vienlaikus iespējami samazinot dabasgāzes piegādes no trešajām valstīm (Krievijas). Nodevuma ietvaros izstrādāts prognozēšanas modelis gāzes patēriņam autotransportā, kas aptver lielu skaitu sociāli-ekonomisku kritēriju un paredz vairākus iespējamos attīstības scenārijus. Prognozēšanas modeli iespējams papildināt ar papildu kritērijiem, kā piem. dažādiem gāzes izmantošanas stimulējošiem mehānismiem (nodokļi u.c.). Sniegtajās rekomendācijās ietverti aspekti, kas svarīgi gāzes izmantošanas paplašinātai ieviešanai Latvijā, kas sevišķi nozīmīgi pārejas periodā uz zemākām oglekļa emisijām. Nodevuma un pakotnes mērķis ir pētījumu rezultātā iegūt analītiku par alternatīvo enerģijas avotu – dabasgāzes un elektrības sinerģiju attīstību Latvijā virzībā uz CO2 izmešu samazinājumu, īpaši transporta jomā, sniegt rekomendācijas rīcībai, kas šajā sakarā jāveic, kā arī sniegt instrumentus turpmākai analītikai, lai būtu iespējams modelēt būtiskos sociāli ekonomiskos aspektus pārejā uz alternatīviem enerģijas veidiem Latvijā. Tāpat modelēta lielākā siltuma ražotāja Latvijā SC Imanta attīstība izvēloties optimālu scenāriju. Analizēta arī ārvalstu pieredze ūdeņraža izmantošanai. Nodevuma izstrāde veikta ciešā sadarbībā ar citiem valsts pētījumu programmas enerģētikas projektiem un starptautiskiem projektiem, piemēram, Apvārsnis 2020 projektu “SecureGas”, kur Rīgas Tehniskā universitāte ir viens no konsorcija partneriem. Nodevumā iegūtie rezultāti var tikt izmantoti ne tikai zināšanu pārnesei attiecībā uz alternatīvu enerģijas avotu attīstību, bet arī kā instrumenti meklējot optimālu risinājumu modeļus. Rekomendācijas ir izmantojamas enerģētikas politikas plānošanas dokumentu izstrādē un investīciju piesaistē alternatīvās enerģijas apgādes stimulēšanā.


Atslēgas vārdi
gāze, energosistēma

Zemīte, L., Bode, I., Dzelzītis, E., Zālītis, I., Dolgicers, A., Utāns, A., Kleperis, J., Mežulis, A., Lesičenoks, P., Knoks, A., Zeltiņš, N., Jansons, L. Latvijas dabasgāzes infrastruktūras un tirgus attīstības papildu novērtējums. Rīga: 2022. 195 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196