Darba vides risku struktūras izmaiņas Latvijā un to ietekme uz nodarbinātajiem, veicot attālināto darbu Covid-19 pandēmijas laikā
Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference: sekcija "Tehnogēnās vides drošība": tēžu krājums 2022
antra valderšteina, Guna Bazone

Pakāpeniska darba maiņa no salīdzinoši bīstamas ražošanas, kas dominēja 20. gad - simtā, šajā gadsimtā virsroku ir ņēmusi digitalizācija un robotizācija, kas uzlabojusi darba vidi un darba vides drošību kopumā, kā arī samazinājusi arodslimību un nelaimes gadījumu skaitu. Tomēr pēdējos gados ir vērojamas jaunas tendences, kas skar nodarbināto arodveselību. Pētījuma mērķis ir noskaidrot, kādas darba vides risku struktūras izmaiņas ir notikušas pēdējo gadu laikā un kāda ir to ietekme uz nodarbinātajiem. 2019. gada nogalē pasauli pārsteidza Covid-19 pandēmija, kas 2020. gada sākumā skāra arī Latviju. Pandēmijas rezultātā visā pasaulē ir pieaudzis to darbinieku skaits, kuri strādā no mājām. Arī lielai daļai Latvijas uzņēmumu nācās pārstrukturizēt darba procesu, liekot darbiniekiem strādāt attālināti. Veicot darbu attālināti, nodarbinātie ir pakļauti dažādiem psihoemocionāliem riska faktoriem, kam būtu jāpievērš pastiprināta uzmanība.


Atslēgas vārdi
darba vides riski, psihoemocionālie riski, arodveselība
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2022/03/IEVF_DCAI_studentu_tezes_AV.pdf

Valderšteina, A., Bazone, G. Darba vides risku struktūras izmaiņas Latvijā un to ietekme uz nodarbinātajiem, veicot attālināto darbu Covid-19 pandēmijas laikā. No: Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference: sekcija "Tehnogēnās vides drošība": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 16.-16. aprīlis, 2022. Rīga: RTU Izdevniecība, 2022, 6.-6.lpp. e-ISBN 978-9934-22-739-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196