Darba aizsardzības monitoringa sistēmas pilnveide celtniecības objektos
Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference: sekcija "Tehnogēnās vides drošība": tēžu krājums 2022
Andris Bankovs, Jānis Ieviņš

Celtniecības vide darba apstākļu ziņā ir ļoti mainīga un daudzveidīga. Darba vides riski – īpaši darba aizsardzības jautājumos – var būt ļoti daudzveidīgi un sarežģīti. Lai apsekotu aktuālās problēmas un rastu to risinājumus, darba aizsardzībā izmanto dažādas metodes. Celtniecības nozarē nav vienotas apsekošanas metodes, kas spētu dot pozitīvi praktiskus rezultātus. Katrs uzņēmums un tā darba aizsardzības pārstāvji izmanto atšķirīgas metodes, kā noteikt un novērst darba vides riskus celtniecības objektos. Atsevišķi Ministru kabineta noteikumi nosaka normas un standartus, kas jāievēro celtniecības objektos, kā arī dažādus darba paņēmienus, kas jāievēro, taču nav noteiktas vienotas apsekošanas un monitoringa sistēmas. Pētījuma gaitā veiktas regulāras apsekošanas un foto fiksācijas, analizējot darba vides riska pārkāpumus un uzlabojumus celtniecības darba procesā. Piedāvātais risinājums, izmantojot vienotas inovatīvas sistēmas un metodes, spētu dot kvalitatīvus rezultātus, ar kuriem būtu iespēja noteikt reālo situāciju objektos un veikt vispārēju analīzi celtniecības nozarē, līdzīgi kā Ministru kabineta noteikumi nosaka vienotus instruktāžas pasākumus.


Atslēgas vārdi
apsekošanas metodes, celtniecība, darba aizsardzība, vienota sistēma un metodes
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/wp-content/uploads/sites/32/2022/03/IEVF_DCAI_studentu_tezes_AV.pdf

Bankovs, A., Ieviņš, J. Darba aizsardzības monitoringa sistēmas pilnveide celtniecības objektos. No: Rīgas Tehniskās universitātes 62. studentu zinātniski tehniskā konference: sekcija "Tehnogēnās vides drošība": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 16.-16. aprīlis, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2022, 15.-15.lpp. e-ISBN 978-9934-22-739-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196