Development and Assessment of a Spectrally Efficient Hybrid Optical Communication Systems
2022
Toms Salgals

Aizstāvēšana
09.09.2022. 14:00, Āzenes iela 12, 201

Zinātniskais vadītājs
Sandis Spolītis, Oskars Ozoliņš

Recenzenti
Jaime Rodrigo Navarro, Giuseppe Rizzelli, Dmitrijs Pikuļins

Promocijas darbā ir aprakstītas viļņu garuma blīvētās WDM šķiedru optiskās sakaru sistēmas, t.i., PON un DCI attīstības novērtējums. Eksperimentāli novērtēts spektrāli efektīvs daudzlīmeņu impulsu amplitūdas modulācijas formātu pielietojumu, lai palielinātu PON, DCI un RoF risinājumu veiktspēju, t.sk. 5G un ne tikai ieviešanai. Tiek veikts pielietotās optiskās pārraides vides novērtējums ātrgaitas spektrāli efektīvu platjoslas pārraides sistēmu ieviešanai. Novērtēts SDM tehnoloģijas pielietojums spektrāli efektīvas, telpiski kapacitatīvas un viļņu garuma blīvētas ŠOPS sistēmas ieviešanai. Tika izstrādāta spektrāli efektīva nākamās paaudzes optiskā sakaru sistēma milimetru-viļņu radiosignālu pārraidei caur šķiedru mobilajiem sakariem, un jauna hibrīda optiskās šķiedras pārraides sistēmas arhitektūra, kas spēj pārraidīt platjoslas interneta datu pārraidi un radiosignālu pārraidi caur vienu optisko šķiedru. Tiek izstrādāts un pirmo reizi pasaulē tiek prezentēts jauns WGMR Kerr-OFC daudzviļņu gaismas avotu spējīgs nodrošināt 50 Gbit/s datu pārraides ātrumu uz viļņu garumu (datu pārraides rekords konkrētajā pētījuma virzienā).


Atslēgas vārdi
Passive optical networks (PONs), data center interconnects (DCI), optical frequency combs (OFCs), Radio-ove-Fiber (RoF)
DOI
10.7250/9789934228049

Salgals, Toms. Development and Assessment of a Spectrally Efficient Hybrid Optical Communication Systems. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 246 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196