Elektrosistēmas sprieguma ietekme uz automobiļu lukturu apgaismojumu
Zinātniski metodiskā konference "Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā": tēžu krājums 2021
Gundars Zalcmanis, Ēriks Vonda, Artūrs Bogdanovs

Dažādas valsts un nevalstiskās organizācijas ir apņēmušās veikt pasākumus, lai samazinātu ceļu satiksmes negadījumu, nāves gadījumu un nopietnu ievainojumu skaitu. Daudzas pasaules valstis ir pieņēmušas Zviedrijas aizsākto iniciatīvu satiksmes drošības veicināšanai Vision Zero, kuras moto ir: nav pieņemams neviens dzīvības zaudējums. Tiek ieviesti arvien stingrāki noteikumi, pasaules autoražotāji ievieš arvien jaunas drošības sistēmas un jauninājumus. Diennakts tumšajā laikā lielā mērā ceļu satiksmes drošību ietekmē lukturu nodrošinātais ceļa apgaismojums. Lukturu apgaismojums ir atkarīgs arī no automobiļa elektrosistēmas sprieguma vērtības. Elektrosistēmas spriegumu izvēlas, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, un šis spriegums dažādiem transportlīdzekļiem ir atšķirīgs. Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot, cik lielā mērā ceļa apgaismojumu ietekmē automobiļa energoapgādes sistēmas uzturētā sprieguma vērtība.


Atslēgas vārdi
lukturi, apgaismojums, redzamība, apžilbināšana
Hipersaite
https://ebooks.rtu.lv/product/rtu-masinzinibu-transporta-un-aeronautikas-fakultates-zinatniski-metodiskas-konferences-izaicinajumi-inzenierzinatnu-augstakaja-izglitiba-tezu-krajums/

Zalcmanis, G., Vonda, Ē., Bogdanovs, A. Elektrosistēmas sprieguma ietekme uz automobiļu lukturu apgaismojumu. No: Zinātniski metodiskā konference "Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā": tēžu krājums, Latvija, Rīga, 15.-15. aprīlis, 2021. Rīga: RTU Izdevniecība, 2021, 93.-94.lpp. ISBN 978-9934-22-672-4.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196