Fundamentāla priekšmeta "Materiālu pretestība attīstība, lietojot mūsdienu datorprogrammas
Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā 2021
Svetlana Sokolova, Olga Kononova, Juris Kalinka

Viens no tehniskās izglītības svarīgākajiem studiju kursiem ir "Materiālu pretestība". Sakarā ar datorprogrammu un jauno tehnoloģiju attīstību ir nepieciešams studiju kursu pielāgot mūsdienīgām skaitļošanas tehnoloģijām uz galīgo elementu motodes (GEM) bāzes. Izmantojot stieņus, sijas vai čaulas kā piemērus, studentiem tiek rādīta GEM būtība, izmantojot Solidworks vai ANSYS programmas, balstoties uz materiālu pretestības kursa pamatjēdzieniem.


Atslēgas vārdi
Materiālu pretestība, galīgo elementu metode, sija, datorprogramma

Sokolova, S., Kononova, O., Kalinka, J. Fundamentāla priekšmeta "Materiālu pretestība attīstība, lietojot mūsdienu datorprogrammas. No: Izaicinājumi inženierzinātņu augstākajā izglītībā, Latvija, Rīga, 15.-15. aprīlis, 2021. Rīga: RTU, 2021, 76.-77.lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196