Ražošanas uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas metodes un algoritmi
2022
Dmitrijs Boreiko

Aizstāvēšana
03.11.2022. 12:00, Rīgas Tehniskās universitātes elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultātē, Āzenes ielā 12/1, 306. auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Antans Sauļus Sauhats, Jevgeņijs Kozadajevs

Recenzenti
Laila Zemīte, Deniss Bezrukovs, Arturas Klementavičius

Promocijas darbā autors analizē pasaulē uzkrāto pieredzi energoefektivitātes un pieprasījumreakcijas jautājumos. Izmantojot šo pieredzi un mūsdienu tehnoloģijas, izstrādāta metodika, kas ļauj izmantot energoefektivitātes paaugstināšanu un pieprasījumreakciju lieliem ražotājiem ar mērķi samazināt elektroenerģijas izmaksas, kā arī samazināt CO2 izmešus atmosfērā.


Atslēgas vārdi
Ražotne, energoefektivitāte
DOI
10.7250/9789934228230

Boreiko, Dmitrijs. Ražošanas uzņēmumu energoefektivitātes paaugstināšanas metodes un algoritmi. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 116 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196