Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti. Izmeklētas nodaļas
2022
Jurijs Ozoliņš

Grāmata paredzēta kā palīglīdzeklis studentiem, kas apgūst kursu „Ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi un aparāti.” Grāmatā izklāstītās tēmas var būt arī noderīgas inženieriem – tehnologiem ķīmiskajās ražotnēs, it sevišķi, kas saistītas ar cietu un birstošu materiālu tehnoloģiskajiem procesiem. Darbā aplūkoti un analizēti ķīmisko iekārtu un aparātu izgatavošanai pielietojamie materiāli, parādīti šo materiālu klasifikācijas principi atbilstoši starptautiskajiem standartiem. Aplūkotas tehnoloģisko cauruļvadu sistēmas, to standartizācijas principi un pielietojamā cauruļvadu armatūra. Īpaša uzmanība ir pievērsta cietu un birstošu materiālu tehnoloģiskajiem procesiem. Apskatīti cietu birstošu materiālu klasifikācijas, transportēšanas, dozēšanas paņēmieni un iekārtas. Atsevišķas nodaļas veltītas sīkdispersu vielu aglomerācijas, kā arī cietu materiālu smalcināšanas procesiem.


Atslēgas vārdi
Ķīmijas tehnoloģijas pamatprocesi, cauruļvadu sistēmas, cietu un birstošu materiālu tehnoloģiskie procesi, sīkdispersu vielu aglomerācija, cietu materiālu smalcināšanas procesi

Ozoliņš, J. Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti. Izmeklētas nodaļas. Rīga: RTU Izdevniecība, 2022. 142 lpp. ISBN 978-9934-22-819-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196