Tekstila nozares darbības analīze
2006
Gaļina Kozaka, Genrihs Vinovskis, Guntis Strazds, Ilona Voitešonoka

Apskatītas investīcijas tekstilrūpniecības nozarēs, tās apakšnozaru eksporta izmaiņas, produkcijas apjomu un strādājošo skaita dinamika, veikta darba ražīguma un finansiālo rādītāju analīze.


Atslēgas vārdi
tekstilrūpniecība, attīstība, ražošana, analīze, darba ražīgums

Kozaka, G., Vinovskis, G., Strazds, G., Voitešonoka, I. Tekstila nozares darbības analīze. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 2006, 141.-147.lpp. ISSN 1691-3132.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196