Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tekstila nozares darbības analīze

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tekstila nozares darbības analīze
Nosaukums angļu valodā The Analysis of Textile Industry Operation
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaļina Kozaka
Genrihs Vinovskis
Guntis Strazds
Ilona Voitešonoka
Atslēgas vārdi tekstilrūpniecība, attīstība, ražošana, analīze, darba ražīgums
Anotācija Apskatītas investīcijas tekstilrūpniecības nozarēs, tās apakšnozaru eksporta izmaiņas, produkcijas apjomu un strādājošo skaita dinamika, veikta darba ražīguma un finansiālo rādītāju analīze.
Anotācija angļu valodā The investments into the branches of textile industry, changes of export in its branches, the dynamics of production volume and the amount of employees are considered, the analysis of efficiency of labour and financial ratios is made.
Atsauce Kozaka, G., Vinovskis, G., Strazds, G., Voitešonoka, I. Tekstila nozares darbības analīze. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.1, 2006, 141.-147.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3551