Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Importance of Clothing Fashion Show in the Study Process

Publikācijas veids Publikācijas konferenču materiālos, kas ir indeksēti Web of Science un/vai SCOPUS
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Importance of Clothing Fashion Show in the Study Process
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ineta Viļumsone
Ausma Viļumsone
Inga Dāboliņa
Skaidra Deksne
Atslēgas vārdi Clothing, education, fashion show
Anotācija Pēdējo gadu laikā arvien vairāk Rīgas Tehniskās universitātes absolventu kļūst par ārzemju apģērbu firmu kvalificētiem dizaineriem. Izpratni par mākslinieciskās novitātes lomu un potenciālo pircēju un ražošanas prasību ievērošanas nozīmi rūpniecisko kolekciju veidošanā jaunie speciālisti apgūst 4 gadu studiju laikā. Studiju beigu darbā studentiem gan jāizstrādā apģērbu kolekcija, gan tā publiski jāprezentē modes skatē. Kolekciju publiska vērtēšana paaugstina studentu atbildības pakāpi par savu darbu un līdz ar to uzlabo šo darbu kvalitāti. Studentiem nopietni jāplāno kolekcijas izstrādāšanas secība, materiālu, modeļu atlase un savstarpējā komplektācija, darbs ar modeļu demonstrētājiem kolekcijas izgatavošanas un prezentācijas laikā, jāatrod optimāls vizuālais un muzikālais skates noformējums. Kolekcijas sagatavošana publiskai demonstrācijai modes skatē maksimāli tuvina projektēšanas darbu pamatprincipus un secību reāliem kolekcijas izstrādāšanas apstākļiem apģērbu tirgū. Jaunajiem speciālistiem tā ir pirmā pieredze rūpnieciskas kolekcijas izstrādāšanā.
Atsauce Viļumsone, I., Viļumsone, A., Dāboliņa, I., Deksne, S. The Importance of Clothing Fashion Show in the Study Process. No: The 4th International Seminar on Quality Management in Higher Education: Proceedings, Rumānija, Sinaija, 6.-10. jūnijs, 2006. Sinaija: “GH. ASACHI” Technical University of Iasi, 2006, 389.-394.lpp.
ID 3553