Increasing Reliability of Robotized Manufacturing Systems
2022
Oskars Bormanis

Aizstāvēšana
06.12.2022. 13:00, RTU EVIF, Rīgā, Āzenes ielā 12/1, 212. auditorijā

Zinātniskais vadītājs
Leonīds Ribickis

Recenzenti
Jānis Zaķis, Tanel Jalakas, Frede Blaabjerg

Pētītajās robotizētajās ražošanas sistēmās industriālajam robotam ir piešķirta centrālā loma. Darba gaitā apkatītas industriālo robotu elektronikas izstrādes un ražošanas pārbaužu metodes, kā arī to loma aparatūras aprites ciklā. Būtiskākais darba sasniegums ir programmatūras rīka izstrāde robota programmēšanas valodas koda pārveidošanai par robota piedziņas invertora energoelektronikas komponentu kalpošanas laika patēriņu. Darbs iekļauj atšķirīgu industriālo robotu enerģijas apgādes veidu kā arī to darbības režīmu uzticamības novērtējumu, kas veikds pielietojot izstrādāto rīku praksē.


Atslēgas vārdi
robotika, ekspluatācijas profils, darbmūžs

Bormanis, Oskars. Increasing Reliability of Robotized Manufacturing Systems. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2022. 186 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196