Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Industrial Cutting of Motif Design Fabrics

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Industrial Cutting of Motif Design Fabrics
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ineta Viļumsone
Maija Spuļģīte
Brigita Puriņa
Atslēgas vārdi Clothing production, industrial spreading and cutting, fabrics with intricate patterns
Anotācija Viļumsone I., Spuļģīte M, Puriņa B. Sarežģītu rakstu audumu rūpnieciska piegriešana Apģērba izgatavošanā bieži tiek izmantoti lielrakstaini audumi, kuru raksta laukumi kļūst par svarīgu modeļa dizaina sastāvdaļu. Parasti katrai raksta daļai ir konkrēta vieta un loma izstrādājumā dažādās detaļās, kas precīzi jāatkāto visos izstrādājumos. Šādas stingras raksta novietojuma prasības nosaka nepieciešamību izmantot specifiskas manuālās tekstilmateriālu klāšanas un piegriešanas metodes. Pirms izklājuma veidošanas, uz galveno detaļu lekāliem, kuros ietilpst raksts, atzīmē papildus atzīmes raksta novietojuma precizēšanai. Sākumā uz auduma precīzi novieto tos detaļu lekālus, kuriem konkrētā vietā paredzēts raksts, pēc tam, brīvajos laukumos izvieto visas pārējās detaļas. Materiāla ekonomijas nolūkos, viena izstrādājuma atšķirīga nosaukuma detaļas ir pieļaujams izvietot arī pretējos vai pat atšķirīgos virzienos, ja to pieļauj raksta un auduma īpašības. Šādu audumu klāšana pieprasa ļoti precīzu raksta saskaņošanu, tāpēc bieži tā tiek veikta divās pakāpēs. Pirmās pakāpes klāšana – vienlaidus klājuma veidošana, saskaņojot raksta elementu novietojumu visās materiāla kārtās. Otrās pakāpes klāšana – detaļu, kurās atrodas raksts, otrreizēja pārklāšana. Klāšanas laikā audumiem ar izteiktu, lielu rakstu un materiāliem ar palielinātu virsmas slīdamību, materiāla kārtas uzdur uz metāla pamatnes nostiprinātām adatām, kas novietotas svarīgās raksta vietās. Ja klājums ir garš, raksta saskaņošanai izmanto arī virs klāšanas galda pozicionētus lāzera starus. Detaļu piegriešanu veic ar pārvietojamo taisno nazi. Detaļas, kurās ietilpst raksts sākotnēji tiek piegrieztas lielākas. Tās atdala no klājuma nosacītos taisnstūra laukumos, atstājot materiāla rezervi ap visām to griezummalām. Detaļas ar rakstu otro reizi pārklāj uz adatām, savstarpēji līdzinot un saskaņojot raksta novietojumu visās materiāla kārtās. Detaļu otrreizējo precīzu piegriešanu veic ar lentas naža piegriešanas iekārtu. Nepieciešamība raksta daļas izvietot konkrētās detaļu vietās palielina materiāla patēriņu. Raksta saskaņošanai nepieciešamā divkāršā materiāla klāšana un piegriešana sarežģī darba procesus, prasa papildus materiāla un darba laika patēriņu.
Hipersaite:  
Atsauce Viļumsone, I., Spuļģīte, M., Puriņa, B. Industrial Cutting of Motif Design Fabrics. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 6.-13.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3567