Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Functional Features of Compressive Knitted Product

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Functional Features of Compressive Knitted Product
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Inga Ļašenko
Vladimirs Gonca
Jānis Vība
Atslēgas vārdi varicose, knee-lenght stocking, pressure, spiral local strips
Anotācija Ļašenko I., Gonca V., Vība J. Adīta kompresijas produkta funkcionālās īpatnības Izstrādājums pieskaitāms pie izstrādājumiem ar medicīnisku pielietojumu, t.i., kompresijas tipa izstrādnēm hroniskās venozes un limfozes ārstēšanai un profilaksei. Darba mērķis ir spirālveida lokālu strēmeļu izstrāde, kas veidotas ar žakarda pinumu, kuras vijas caur visu izstrādājumu un ir analogas venozo sieniņu histoloģiskajai uzbūvei. Lai izgudrotu jaunu adīto struktūru ar papildus lokālām spirālveida strēmelēm, iepriekš tika izstrādāts kājas matemātiskais modelis, kas imitē katra pacienta reālo sistēmu. Balstoties uz vispārējām mehānikas likumsakarībām, deformējot cietu ķermeni, tika iegūtas analītiskās atkarības, kas saista materiāla izstrādājuma fizikāli-mehāniskās īpašības ar tā ģeometriskajiem parametriem un pacienta ķermeņa biomehānisko raksturojumu, ar kuru izstrādājums ir kontaktā. Darba izpildes gaitā izstrādāti sekojoši kinemātiskie modeļi: kompresijas adītā izstrādājuma lokālai spirālveida strēmelei un cilvēka kājai. Jaunās adītās struktūras spirālveida strēmeli var izstrādāt tikai tad, kad ir zināms cilvēka kājas kinemātiskais modelis. Turpmāk, izmantojot iegūtos rezultātus, var izrēķināt: papildus normālo strēmeles reakciju; papildus spirālveida atsperes deformāciju; strēmeles masējošo , efektu un izkliedes enerģiju gar strēmeli.
Atsauce Ļašenko, I., Gonca, V., Vība, J. Functional Features of Compressive Knitted Product. Mehānika. Nr.24, 2007, 200.-206.lpp. ISSN 1407-8015.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3578