Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu publisko telpu veidolā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu publisko telpu veidolā
Nosaukums angļu valodā Presentation of the Social Responsibility within the Public Space Image of Higher Educational Establishments
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Andra Ulme
Ilze Gudro
Līga Freivalde
Atslēgas vārdi Dizains, universitāte kā publiska telpa, dizaina loma sabiedrībā, interjera dizains
Anotācija Šī raksta galvenais mērķis ir pierādīt universitātes/institūta interjera dizaina nozīmīgumu mācību apguves procesā. Īpaša uzmanība tiek pievērsta tam, ka telpas funkcija ir pamats, kam telpa tiek projektēta vai, uz kuru balstoties, tiek veikta konkrēta interjera iekārtošana. Īpaši svarīgi ir veidot telpas, kuras paredzētas topošo dizaineru mācīšanai un radošai prakses pilnveidošanai – tās nav tikai bezpersoniskas – zinību glabātuves, tās ir mākslas objekti – reizē personiski un sabiedriski. Jo universitātes ēkas uzbūve jāveido tāda, kas veido humanitāru, sociāli atvērtu telpu, kas veicina audzināšanu, izglītību. Universitāte kā kultūras pārmantošanas institūcija pati ir kultūras komponente, kuru ir radījusi sabiedrības attīstība un kura ir kļuvusi par pašas sabiedrības attīstības būtisku pamatu. Telpiskā vide ir sabiedrības spoguļattēls, kurā labi redzams tās briedums, prioritātes, principi, pieredze, spēja plānot, paredzēt, uzdrīkstēties un darīt. Latvijā, tāpat kā jebkur citur pasaulē, aktuāla ir gan pagātnes vērtību saglabāšana, gan jaunas telpiskās vides izpratnes veidošana. Raugoties uz pagātni ar izpratni, jācer, ka nākotnes publiskā telpa kļūs cilvēkam un dabai draudzīgāka.
Anotācija angļu valodā The aim of this publication is to prove the importance of the interior design of university/institute during the process of the study course. A special attention is pointed to the view that the function of any apartment is a base of the designing of such apartment or, being based on it, furnishing of specific interior is performed. Especially it is important to construct apartments, which are provided for training of emerging designers and for the improvement of creative practice. These rooms are not only impersonal spaces – storages of knowledge, they are also artistic objects – at the same time personal and public apartments. The apartments of educational establishment must be constructed so that it composes humane, socially open space, promoting both an upbringing, and education. Any university, being as a successor of a culture, is a component of a culture created by the development of the society, and which has become as an essential basement of the development of the society itself. The spatial environment is the reflection of the society, which clearly shows its maturity, priorities, principles, experience, and ability to plan, to foresee, to dare and to do. The urgent topic in Latvia like anywhere in the world is a question about the preserving of historical values and the development of a new understanding about the spatial environment. Looking on the past with understanding, everyone can hope that the future public space will become friendlier for a human and the nature.
Atsauce Ulme, A., Gudro, I., Freivalde, L. Sociālās atbildības reprezentācija augstskolu publisko telpu veidolā. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.3, 2008, 14.-19.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 3601